Recent Articles

Slnko a slnečné žiarenie

| April 15, 2013

Slnko a jeho žiarenie je nenahraditeľnou súčasťou nášho životného prostredia. Jeho účinky na človeka v uzavretom priestore sú známe, vedecky potvrdené a exaktne spracované do výpočtových metód a postupov určovania úrovne a kvality denného osvetlenia a miery preslnenia priestoru. Zároveň sú formulované hygienické požiadavky a kritéria. Bohužiaľ, v súčasnom stavebníctve a predovšetkým v bytovej výstavbe […]

Continue Reading

Doba dozvuku

| April 15, 2013

V uzavretom priestore človek nepočuje zvuk v jeho pôvodnej podobe. Zvukové vlny vychádzajúce od zdroja zvuku sa odrážajú od povrchov miestnosti. Ľudské ucho teda vníma rad zvukov z mnohých miest, pretože každé miesto odrazu sa stáva novým zdrojom zvuku, ktorého zvuková vlna prichádza k ľudskému uchu s meškaním oproti pôvodnému signálu (doznievanie). Vhodná doba doznievania, […]

Continue Reading

Akustický posudok

| April 14, 2013

Pri riešení problematiky hlučnosti vo vnútri budov je nutné počas vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie rozlišovat dve základné zložky hluku, ktoré sa budú šírit od zdrojov hluku umiestnených vo vnútornom priestore obytných objektov: L1 – prenos zvuku priamo cez vnútorné deliace zvislé a vodorovné konštrukcie – zložku hluku je možné definovať stavebným stupňom vzduchovej […]

Continue Reading

Oslnenie a osvetlenie

| April 14, 2013

Podľa STN 73 4301 byty musia byť preslnené. Byt je preslnený vtedy, ak súčet preslnených podlahových plôch jeho obytných miestností sa rovná najmenej jednej tretine súčtu podlahových plôch všetkých obytných miestností. Do súčtu plôch z jednej strany preslnených miestností, ani do súčtu plôch všetkých obytných plôch bytu sa pre tento účel nezapočítavajú časti  plôch obytných […]

Continue Reading