Tepelnotechnický posudok

K Vášmu projektu pre stavebné povolenie Vám vypracujeme tepelno-technický posudok hodnotiaci záväzné energetické kritéria v zmysle STN 730540 (2002) a vyhlášky 625/2006 Z.z. a 311/2009 Z.z.)

Tepelno-technický posudok sa vypracováva v štádiu prípravy projektovej dokumentácie stavby. Preukazuje splnenie základných kritérií, ktoré sú požiadavkami na tepelnú ochranu stavebnýchkonštrukcií a budov. Tepelnotechnický posudok má byť súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Predkladá sa tiež ku žiadosti pre získanie dotácie zo štátneho fondu.

Tepelno technický posudok preukazuje:

  • kritériá minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebnej konštrukcie (maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie U),
  • kritérium výmeny vzduchu – minimálnej priemernej výmeny vzduchu v miestnosti
  • hygienické kritérium – minimálnej teploty vnútorného povrchu
  • energetické kritérium – maximálnej mernej potreby tepla na vykurovanie

teplotechnicky posudokKontakt

anua s.r.o.

Sídlo:

Sliačska 10,  Bratislava 831 02

Zoborská 23,   Košice 040 01

mail: stavebnafyzika.sk@gmail.com

Tel: 0948158019

IČO: 46 838 201