RSSAkustika

Doba dozvuku

| April 15, 2013

V uzavretom priestore človek nepočuje zvuk v jeho pôvodnej podobe. Zvukové vlny vychádzajúce od zdroja zvuku sa odrážajú od povrchov miestnosti. Ľudské ucho teda vníma rad zvukov z mnohých miest, pretože každé miesto odrazu sa stáva novým zdrojom zvuku, ktorého zvuková vlna prichádza k ľudskému uchu s meškaním oproti pôvodnému signálu (doznievanie). Vhodná doba doznievania, […]

Continue Reading

Akustický posudok

| April 14, 2013

Pri riešení problematiky hlučnosti vo vnútri budov je nutné počas vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie rozlišovat dve základné zložky hluku, ktoré sa budú šírit od zdrojov hluku umiestnených vo vnútornom priestore obytných objektov: L1 – prenos zvuku priamo cez vnútorné deliace zvislé a vodorovné konštrukcie – zložku hluku je možné definovať stavebným stupňom vzduchovej […]

Continue Reading