Tag: svetlotechnika

Slnko a slnečné žiarenie

| April 15, 2013

Slnko a jeho žiarenie je nenahraditeľnou súčasťou nášho životného prostredia. Jeho účinky na človeka v uzavretom priestore sú známe, vedecky potvrdené a exaktne spracované do výpočtových metód a postupov určovania úrovne a kvality denného osvetlenia a miery preslnenia priestoru. Zároveň sú formulované hygienické požiadavky a kritéria. Bohužiaľ, v súčasnom stavebníctve a predovšetkým v bytovej výstavbe […]

Continue Reading

Oslnenie a osvetlenie

| April 14, 2013

Podľa STN 73 4301 byty musia byť preslnené. Byt je preslnený vtedy, ak súčet preslnených podlahových plôch jeho obytných miestností sa rovná najmenej jednej tretine súčtu podlahových plôch všetkých obytných miestností. Do súčtu plôch z jednej strany preslnených miestností, ani do súčtu plôch všetkých obytných plôch bytu sa pre tento účel nezapočítavajú časti  plôch obytných […]

Continue Reading