Svetlotechnický posudok

Oslnenie, preslnenie, zatienenie

 •      stanovenie vplyvu novostavby na existujúcu zástavbu – štúdie zatienenie domu a pozemku
 •      stanovenie preslnenie bytov, popr. výpočet doby oslnenie obytných miestností
 •      optimalizácia rozmerov a polohy okien
 •      návrh a posúdenie tieniacich prvkov
 •      znalecké posudky oslnenie a zatienenie

Denné osvetlenie – štúdie a výpočty

 •      stanovenie vplyvu novostavby na existujúcu zástavbu (výpočet činiteľa dennej osvetlenosti roviny zasklenia)
 •      výpočet a hodnotenie denného osvetlenia obytných miestností bytov a pobytových miestností (kancelárie, obchody, priemyselné haly a pod)
 •      optimalizácia rozmerov, polohy a materiálov okien a svetlíkov
 •      optimalizácia farebného riešenia interiérov
 •      znalecké posudky denného osvetlenia

Umelé osvetlenie – štúdie a výpočty

 •      návrh typu a rozmiestnenie svietidiel pre splnenie hygienických požiadaviek
 •      posúdenie umelého osvetlenia obytných a pobytových miestností
 •      optimalizácia farebného riešenia interiérov
 •      znalecké posudky umelého osvetlenia z pohľadu hygieny

svetlotechnika

Kontakt

anua s.r.o.

Sídlo:

Sliačska 10,  Bratislava 831 02

Zoborská 23,   Košice 040 01

mail: stavebnafyzika.sk@gmail.com

Tel: 0948158019

IČO: 46 838 201