Hlukové štúdie a akustické posudky

Stavebná, priestorová a priemyslená akustika, meranie hluku, návrhy protihlukových úprav, hlukové štúdie, posudky.

výpočty hluku vo vonkajšom priestore

  • výpočty hluku vo vnútornom priestore stavieb
  • výpočty hluku zo stavebnej činnosti
  • výpočtové posúdenie vzduchové a kročajovej izolácie konštrukcií v budovách
  •  návrh protihlukových opatrení
  • vypracovanie hlukových štúdií pre všetky fázy projektovej dokumentácie
  • posúdenie zvukovej izolácie konštrukcií
  • návrh úprav u nevyhovujúcich konštrukcií
  • výpočtové posúdenie doby dozvuku
  • návrhy riešení priestorov z hľadiska priestorovej akustiky

akustika

Kontakt

anua s.r.o.

Sídlo:

Sliačska 10,  Bratislava 831 02

Zoborská 23,   Košice 040 01

mail: stavebnafyzika.sk@gmail.com

Tel: 0948158019

IČO: 46 838 201